MALZEME

Mesamat Döküm'de üretilen malzeme örnekleri aşağıdaki gibidir.